Booking truyền thông Quảng cáo

Hướng dẫn và chi tiết các hạng mục có thể booking truyền thông quảng cáo cho các khách hàng, đối tác trên Mạng xã hội Thương Hiệu Mới

Book bài PR

Bạn muốn đăng một bài có nội dung PR, quảng bá thương hiệu và sản phẩm hoặc xây dựng thương hiệu hình ảnh cá nhân?

Banner quảng cáo

Bạn muốn treo hình ảnh làm banner quảng cáo để tìm kiếm khách hàng và xây dựng thương hiệu?

 • Top Banner
 • Right Banner
 • Logo thương hiệu
 • Content Banner

Gói truyền thông siêu tiết kiệm

 • Đăng 24 bài PR/năm
 • Treo 3 banner quảng cáo/năm
 • Tất cả đều được chèn backlink
 • Là đối tác của Thương Hiệu Mới
 • Bảo trợ hình ảnh truyền thông toàn hệ thống
 • Tặng tháng 13

Gói VIP

 • Đăng bài PR không giới hạn
 • 2 Right Banner
 • 01 Home Banner
 • 01 logo thương hiệu
 • 01 Content Banner
 • Tất cả đều được chèn backlink
 • Là đối tác của Thương Hiệu Mới
 • Bảo trợ hình ảnh truyền thông toàn hệ thống
 •