Các doanh nghiệp FDI có dấu hiệu chuyển giá sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn

Bộ Tài chính vừa đưa ra kiến nghị tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với Chính phủ sau khi Báo cáo về kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của nhóm doanh nghiệp này cho thấy 55% báo lỗ nhưng nhiều trong số đó vẫn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh liên tục.

Báo cáo kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho thấy, quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI năm 2019 tiếp tục tăng cao so với năm 2018. Doanh thu năm 2019 của các doanh nghiệp FDI có báo cáo đạt 7.180.950 tỷ đồng, tăng 720.236 tỷ đồng, tương đương 11,2% so với năm 2018. Tổng tài sản đạt 7.752.323 tỷ đồng, tăng 981.003 tỷ đồng, tương đương 14,5% so với năm 2018.

Về lợi nhuận trước thuế năm 2019 của các doanh nghiệp FDI đạt 387.064 tỷ đồng, tăng 29.433 tỷ đồng, tương đương 8,2 % so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của các doanh nghiệp FDI đạt 324.487 tỷ đồng, tăng 19.505 tỷ đồng, tương đương 6,4 % so với năm 2018.

Tuy tăng về mặt số tuyệt đối nhưng chỉ có 45% doanh nghiệp có lãi, trong khi 55% còn lại kinh doanh thua lỗ. Năm 2019 có 9.494 doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh cả năm báo lãi với trị giá lãi là 518.509 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. 12.455 doanh nghiệp thua lỗ với trị giá lỗ là 131.445 tỷ đồng. Tổng tài sản của các doanh nghiệp báo lỗ năm 2019 là 2.002.328 tỷ đồng, giảm 0,7% so với tổng tài sản của các doanh nghiệp báo lỗ năm 2018. Doanh thu của các doanh nghiệp báo lỗ năm 2019 là 846.894 tỷ đồng, tăng 12,7% so với doanh thu của các doanh nghiệp báo lỗ năm 2018.

Đến hết năm 2019, có 14.822 doanh nghiệp có lỗ luỹ kế trên báo cáo tài chính, chiếm tỷ lệ 66% doanh nghiệp có báo cáo, với tổng trị giá lỗ luỹ kế trên báo cáo tài chính là 520.742 tỷ đồng, bằng 41% vốn đầu tư của chủ sở hữu (tăng 26% về số lượng doanh nghiệp có lỗ luỹ kế và tăng 23,1% về trị giá lỗ luỹ kế so với năm 2018).

Các dự án có vốn đầu tư FDI đã đóng góp nhiều tác động tích cực vào nền kinh tế Việt Nam thông qua thu ngân sách, tạo công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ,… nhưng cũng còn rất nhiều vấn đề bất cập còn tồn tại. Ngoài việc một số dự án, chính sách chưa được thực hiện hiệu quả thì có những biểu hiện cho thấy hiện tượng chuyển giá vẫn đang tồn tại. Có những doanh nghiệp dù báo lỗ nhiều năm liên tục nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng đầu tư, sản xuất. Đây có thể là đấu hiệu của lợi dụng chính sách nhà nước nhằm trục lợi, gây tổn thất nghiêm trọng đến thu ngân sách và kinh tế quốc gia.

Để thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả cao và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thận trọng về chính sách ưu đãi đầu tư theo quy mô dự án đầu tư và theo địa bàn kinh tế – xã hội, đồng thời cần nghiên cứu và đề xuất phương pháp xây dựng chính sách thu hút trong thời gian tới phù hợp.

Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, đánh giá để hoàn thiện, sửa đổi cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành địa phương trong việc cấp phép và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin đồng bộ, thông suốt về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để các cơ quan trung ương, địa phương có thể truy cập và kết xuất được tất cả các thông tin liên quan đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phục vụ công tác tổng hợp; từ đó giúp công tác đánh giá, giám sát được hiệu quả, kịp thời.

Về phía Bộ Tài chính, tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế và các Cục Thuế địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp FDI có dấu hiệu chuyển giá.

Bên cạnh đó về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, cần nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, sản phẩm. Tổ chức lập các quy hoạch còn thiếu, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp đồng thời công khai quy hoạch để các nhà đầu tư và nhân dân nắm rõ định hướng của tỉnh. Tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư trong quá trình lập các quy hoạch (Giao Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý ngành).

Cuối cùng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Rà soát, thực hiện cơ cấu lại hệ thống các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc gắn quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo với quy mô của các doanh nghiệp.

Hoàng Đông

© Bạn đang truy cập mạng xã hội THUONGHIEUMOI.VN - Diễn đàn thông tin thương hiệu Việt Nam. Hãy đăng ký thành viên để tham gia cùng chia sẻ các thông tin, kiến thức về các thương hiệu với đầy đủ tính năng hơn. Hòm thư hỗ trợ info.thuonghieumoi@gmail.com - Quản lý truyền thông: 0912.925.896 (Nhà báo Lê Minh Tuấn)