Các Doanh Nghiệp Việt đã “rót” 490,4 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, trong 11 tháng năm 2020 có 114 dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 316,4 triệu USD.

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 490,4 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 114 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 316,4 triệu USD (bằng 89,4% so với cùng kỳ) và 30 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là gần 174 triệu USD (tăng 65,7% so với cùng kỳ năm 2019).

Riêng trong tháng 11/2020, có 7 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài, đạt 12,1 triệu USD (giảm 74,2%) so với cùng kỳ năm 2019.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 lĩnh vực. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, với 11 dự án cấp mới và 7 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký 228,2 triệu USD, chiếm 46,5% tổng vốn đầu tư.

Lĩnh vực tài chính ngân hàng đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 68,2 triệu USD, chiếm 13,9%; tiếp theo là các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và bán buôn, bán lẻ.

Có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Australia với 13 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 101,8 triệu USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư. Đức đứng thứ hai, với 92,6 triệu USD, chiếm 18,9%. Tiếp theo là Lào, Hoa Kỳ…

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2020 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 26,4 tỷ USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 2.313 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13,6 tỷ USD, giảm 33,5% về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 1.051 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,3 tỷ USD, tăng 7,8%; có 5.812 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn đạt 6,5 tỷ USD, giảm 41,8%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.535 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp gần 2,7 tỷ USD và 4.277 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị hơn 3,8 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng ước tính đạt 17,2 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Bình Minh – Hồng Nhung

© Bạn đang truy cập mạng xã hội THUONGHIEUMOI.VN - Diễn đàn thông tin thương hiệu Việt Nam. Hãy đăng ký thành viên để tham gia cùng chia sẻ các thông tin, kiến thức về các thương hiệu với đầy đủ tính năng hơn. Hòm thư hỗ trợ info.thuonghieumoi@gmail.com - Quản lý truyền thông: 0912.925.896 (Nhà báo Lê Minh Tuấn)
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.