Có 90 doanh nghiệp “trễ hẹn” cổ phần hóa

Câu chuyện doanh nghiệp

Có 91 doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần hoá trong năm nay, nhưng tới 90 đơn vị vẫn chưa xong việc xác định và công bố giá trị để cổ phần hóa.

Năm ngoái, Bộ Tài chính cho biết, tình hình cổ phần hóa trong giai đoạn 2016-2019 còn chậm, chưa đạt được kế hoạch đề ra khiến áp lực hoàn thành tiến độ dồn vào năm 2020 càng thêm nặng nề.

Từ năm 2016 đến tháng 3/2020, có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.126 tỷ đồng; trong đó, giá trị vốn nhà nước là 206.748 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 174 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 36/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, đạt 28% kế hoạch.

Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp. Trong khi đó, theo Bộ Tài chính, trong tháng 3/2020, không có doanh nghiệp nào thực hiện cổ phần hóa.

Sang năm nay, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, 128 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch cổ phần hoá giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng phê duyệt nhưng tới nay, mới có 37 đơn vị trong số này hoàn thành. Còn lại 91 doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần hoá trong năm nay, nhưng tới 90 đơn vị vẫn chưa xong việc xác định và công bố giá trị để cổ phần.

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến hết tháng 9 năm nay là hơn 25.600 tỷ đồng, thu về hơn 172.900 tỷ đồng (gồm khoản thoái 3.400 tỷ đồng, thu về 109.900 tỷ đồng tại Sabeco năm 2017 và thoái 1.030 tỷ đồng, thu về 20.200 tỷ đồng của SCIC tại Vinamilk).

Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thoái vốn với giá trị lớn trong năm nay gồm Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thành phố Hà Nội.

Báo cáo của Chính phủ nhận định, việc chậm trễ trong cổ phần hoá một phần do tình hình dịch bệnh và căng thẳng thương mại, chính trị thế giới ảnh hưởng đến thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại giai đoạn này hầu hết là các doanh nghiệp lớn, có tình hình tài chính phức tạp, sở hữu nhiều đất đai, hoặc hoạt động trong lĩnh vực công ích.

Bộ Tài chính nhận định tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 là Hà Nội phải cổ phần hóa 13 doanh nghiệp (trong đó có 4 tổng công ty), chiếm 14% kế hoạch; Thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hóa 38 doanh nghiệp (11 tổng công ty), chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa 6 doanh nghiệp 3 tập đoàn, 3 tổng công ty); Bộ Công Thương cổ phần hóa 4 doanh nghiệp (3 tổng công ty); Bộ Xây dựng cổ phần hóa 2 tổng công ty.

Về công tác thoái vốn, trong tháng 3/2020, Bộ Tài chính cho biết có 2 đơn vị báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp với tổng giá trị là 213,4 tỷ đồng, thu về 308,5 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, cả nước thoái được 397 tỷ đồng, thu về 772 tỷ đồng. Tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 3/2020 là 25.166 tỷ đồng, thu về 171.844 tỷ đồng.

Việc cổ phần hoá cũng còn nhiều vướng mắc khi sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất đối với tài sản công, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, một số đơn vị thuộc diện thoái vốn đang bị cơ quan pháp luật thanh tra, kiểm tra, điều tra vì vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước theo quy định hiện hành…

Bộ Tài Chính đề nghị người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ đã giao.

  • Nguồn đọc: Thu Minh/Doanh nghiệp & Đầu tư
    https://doanhnghiepvadautu.net.vn/co-90-doanh-nghiep-tre-hen-co-phan-hoa

 

Bạn đang truy cập mạng xã hội THUONGHIEUMOI.VN - Diễn đàn thông tin thương hiệu Việt Nam. Hãy đăng ký thành viên để tham gia cùng chia sẻ các thông tin, kiến thức về các thương hiệu với đầy đủ tính năng hơn nhé. Hòm thư hỗ trợ info.thuonghieumoi@gmail.com - Hotline: 035.280.5678

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *