Quy định về việc xoá, gỡ bài đăng vi phạm của thành viên

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ BÀI ĐĂNG CỦA THÀNH VIÊN SẼ BỊ XOÁ GỠ

Trong quá trình quản trị hoạt động tại MXH THUONGHIEUMOI.VN, một số các bài đăng, nội dung có thể bị xoá gỡ mà không phải thông báo với thành viên (user) khi thuộc một hoặc nhiều các trường hợp sau đây:

1. Bài đăng thuộc bản quyền hoặc được dẫn nguồn thông tin từ một cơ quan báo chí khác mà không được cơ quan này cho phép user sử dụng, đăng tải, dẫn lại.

2. Bài đăng của thành viên có dấu hiệu hoặc phản ánh là không đúng thông tin, không đúng sự thật

3. Bài đăng có dấu hiệu, nguy cơ tạo ra các hậu quả nghiêm trọng hoặc có ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, trật tự xã hội…

4. Có đề nghị từ phía cơ quan chức năng hoặc các cá nhân, tổ chức về việc tháo gỡ xoá bỏ bài đăng của user để đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Bài đăng của thành viên (user) nhưng tài khoản đăng có dấu hiệu nghi vấn bị hack hoặc không còn xác định được thông tin thực của user đăng tải.

6. Bài đăng có chứa các nội dung, hình ảnh, thông tin có bản quyền theo quy định mà thành viên (user) không có quyền được sử dụng.

7. Bài đăng tạo ra hiệu ứng tiêu cực hoặc những xung đột, tranh cãi trong cộng đồng mạng, cộng đồng người sử dụng internet.

8. Các bài đăng có nội dung, hình ảnh, các yếu tố nhạy cảm về tôn giáo, vùng miền, phân biệt….

9. Cá nhân hoặc tổ chức được nhắc đến, nói đến trong bài đăng của thành viên (user) đã bị cơ quan chức năng có kết luận là vi phạm pháp luật hoặc đang bị cơ quan thông tấn báo chí phản ánh có các dấu hiệu tiêu cực, dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật. Thì các bài đăng nói đến họ cũng có thể sẽ bị BQT gỡ/xoá mà không cần thông báo.

Nếu xét các bài đăng của thành viên (user) có một hoặc nhiều các vấn đề được nhắc đến trên đây, BQT có toàn quyền xoá bỏ, hoặc gỡ bỏ bài đăng đó mà không cần phải thông báo với thành viên (user) đăng bài.