Covid-19 làm ngành du lịch Việt Nam thiệt hại 23 tỷ USD

Du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dự báo giảm hơn 80%, lượng khách nội địa giảm 45%…

Chi Tiết

Du lịch Việt Nam thất thu khoảng 50% trong năm 2020

Du lịch Việt Nam đang chịu nhiều thiệt hại trong năm 2020 vì dịch Covid-19 bùng phát. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đang bị khủng hoảng và phải chịu thiệt…

Chi Tiết