Lợi nhuận tại VietBank lại giảm 84% trong quý 4/2020

Năm 2020, VietBank chỉ thực hiện được 66% so với kế hoạch 613 tỷ đồng lãi trước thuế của cả năm 2020. Tổng nợ xấu nội bảng tăng 46% dù chi phí dự phòng rủi ro đã giảm tới 41% so với đầu năm.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với kết quả kém khả quan.

Cụ thể, quý 4/2020, Vietbank ghi nhận thu nhập lãi thuần giảm 72% so với cùng kỳ, vỏn vẹn gần 86 tỷ đồng, chỉ chiếm 5% tổng nguồn thu của ngân hàng.  Hoạt động chính sụt giảm do Ngân hàng thực hiện cơ cấu nợ theo Thông tư 01 đối với những khoản vay của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (ngưng dự thu).

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm lần lượt 11% và 14% so với cùng kỳ 2019, ghi nhận 23 tỷ đồng và 49,8 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh 95%, chỉ còn 10,8 tỷ đồng.

Dù được hoàn nhập chi phí dự phòng rủi ro hơn 18 tỷ đồng so với mức trích lập gần 44 tỷ đồng của năm trước, nhưng do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh khiến lợi nhuận trước và sau thuế quý 4/2020 tại VietBank chỉ còn hơn 29 tỷ đồng và hơn 23 tỷ đồng, giảm mạnh đến 84% và 82%.

Lũy kế cả năm 2020, dù chi phí dự phòng rủi ro giảm tới 41% so với đầu năm, ở mức 47.6 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế của VietBank ghi nhận 403 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 32%. Hoạt động chính của Ngân hàng vẫn giảm 53% so với năm trước, chỉ còn hơn 573 tỷ đồng; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm đến 35%, chỉ còn hơn 450 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Vietbank chỉ thực hiện được 66% so với kế hoạch 613 tỷ đồng lãi trước thuế của cả năm 2020.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của VietBank tăng 33% so với đầu năm, ghi nhận hơn 91.660 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9%, đạt 44.802 tỷ đồng;…

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020.

Về phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng đến 31% so với đầu năm, đạt gần 64.535 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác tăng 41%, ghi nhận 14.643 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá tăng gấp đôi, đạt 4.993 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tại VietBank tăng 35% so với đầu năm, ở mức 86.366 tỷ đồng.

Đáng lo ngại chính là vấn đề nợ xấu tại Vietbank. Tính đến 31/12/2020, tổng nợ xấu nội bảng tăng 46% so với thời điểm đầu năm, lên mức gần 785 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 8%, ở mức hơn 94 tỷ đồng;  nợ có khả năng mất vốn tăng vọt 69%, lên mức 599 tỷ đồng dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,32% lên 1,75%.

Lê Tuấn

© Bạn đang truy cập mạng xã hội THUONGHIEUMOI.VN - Diễn đàn thông tin thương hiệu Việt Nam. Hãy đăng ký thành viên để tham gia cùng chia sẻ các thông tin, kiến thức về các thương hiệu với đầy đủ tính năng hơn. Hòm thư hỗ trợ info.thuonghieumoi@gmail.com - Quản lý truyền thông: 0912.925.896 (Nhà báo Lê Minh Tuấn)