Mô hình chia sẻ phòng thuê Airbnb – quản thế nào cho hiệu quả

Trước thực trạng mô hình kinh doanh chia sẻ phòng thuê theo hình thức Airbnb đang ngày càng nở rộ khắp nơi và có dấu hiệu biến tướng.

Chi Tiết

Đồng Nai: Bố trí nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khi điều chỉnh quy hoạch.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4248/BXD-QLN ngày 31/8/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hướng dẫn việc bố trí nhà ở xã hội tại các…

Chi Tiết