Sự kiện giới thiệu, quảng bá và kết nối sản phẩm OCOP gắn vớ văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng được diễn ra trong 05 ngày.

Bế mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá và kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Sự kiện giới thiệu, quảng bá và kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng được diễXem chi tiết…