Thưởng tết Nguyên Đán 2021 các doanh nghiệp ở Hà Nội là bao nhiêu?

Tại Hà Nội, doanh nghiệp khối dân doanh đã lọt top đơn vị có mức thưởng tết cao nhất với 400 triệu đồng và 280 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Theo đó, dựa vào báo cáo nhanh của 6.325 doanh nghiệp, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết đã có thông tin về lương, thưởng Tết Nguyên Đán Tân Sửu tại địa bàn Hà Nội.

Cuộc khảo sát tình hình lương, thưởng tết được thực hiện với 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến, gồm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước; doanh nghiệp dân doanh; và doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài (FDI).

Kết quả, trong số 6.325 doanh nghiệp gửi báo cáo, mức thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu bình quân là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là khoảng 400 triệu đồng/người.

Cụ thể, công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước: Đối với Tết Nguyên đán, thưởng ở mức bình quân khoảng 3.800.000 VNĐ/ người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất ước khoảng 650.000 VNĐ/ người và doanh nghiệp có mức thưởng cao là 30.000.000 VNĐ/ người.

Đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Đối với Tết Nguyên đán, mức bình quân dao động 3.500.000 VNĐ/người. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng thấp khoảng 550.000 VNĐ/ người và doanh nghiệp có mức thưởng cao dao động khoảng 30.000.000 VNĐ/người.

Đối với loại hình khối doanh nghiệp dân doanh: Thưởng Tết Nguyên đán, mức bình quân là 4.200.000 VNĐ/người. Trong đó,  doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 VNĐ/người, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 VNĐ/người, mức cao nhất tại Hà Nội.

Đối với loại hình khối doanh nghiệp FDI: Đối với thưởng Tết Nguyên đán năm 2021, mức bình quân là 4.450.000 VNĐ/người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 VNĐ/người và doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 VNĐ/người.

Nhìn chung, tiền thưởng tết Nguyên đán 2021 của người lao động giảm nhẹ so với năm 2020. Theo khảo sát của Sở LĐ-TB-XH năm 2020 cho thấy, thưởng tết cao nhất là 420 triệu đồng thuộc về 1 doanh nghiệp thuộc khối dân doanh.

Phan Huy – Hồng Nhung

© Bạn đang truy cập mạng xã hội THUONGHIEUMOI.VN - Diễn đàn thông tin thương hiệu Việt Nam. Hãy đăng ký thành viên để tham gia cùng chia sẻ các thông tin, kiến thức về các thương hiệu với đầy đủ tính năng hơn. Hòm thư hỗ trợ info.thuonghieumoi@gmail.com - Quản lý truyền thông: 0912.925.896 (Nhà báo Lê Minh Tuấn)