Ra mắt cuốn sách “Tinh hoa tài chính cá nhân” của Tiến sĩ Trần Đức Huân

Cuốn “Tinh hoa quản lý tài chính cá nhân” – chính thức được Tiến sĩ Trần Đức Huân công bố, ra mắt ngày 13/5/2023, tại Hà Nội. Sinh ra trong cõi đời…

Chi Tiết